Създаване на декоративна тревна площ – стъпка по стъпкаЕсента и пролетта е времето, през което трябва да подготвите терена и да засеете тревните смески. Важно е времето навън да е меко, а температурата на почвата да е над 10-15 градуса или късната пролет и ранната есен е идеалното време за целта. Ще ви разкажем как най-лесно да си създадете красива тревна покривка стъпка по стъпка.
  • Почистване и подготовка на терена
Подготовката и почистването на определената за затревяване площ е от изключително значение за по-нататъшното развитие на тревата. Затова този първи етап не бива да се пренебрегва. Мястото трябва задържително да се почисти от съществуващата трева, ако такава има, от клони, дънери, отпадъци, както и камъни, тъй като има опасност на по-късен етап, когато косите да се повреди косачката. Добре е да фрезовате почвата на около 20 см дълбочина и ако е глинеста да добавите по-едър пясък. Това ще помогне за по-добро вкореняване на бъдещия тревен килим и дрениране от излишната вода. След като вече почвата е добре разрохкана и почистена от буци и камъни едно заравняване на площта с гребло би се отразило много добре.
  • Наторяване
Общоприето е когато почвата не е много плодородна да се разхвърля прегорял оборски тор. Ние обаче не ви го препоръчваме, тъй като в него се съдържат семена на упорити плевели, които впоследствие ще ви създадат проблеми. Равномерното наторяване с NPK 15:15:15 или NP 20:20 + 14% S дава далеч по-добри резултати. Предсеитбеното торене ще осигури необходимите хранителни вещества за тревните смески, ще подобри кълняемостта на семената, ще помогне за развиването на здрава и мощна коренова система, така ще се радвате на плътен тревен чим за дълъг период от време. Важно е след торенето да полеете площта обилно, за да се усвои по-добре използвания тор. На следващия ден подравнете терена с гребло. Това се прави с цел да се избегнат неравностите, тъй като в по-ниските части се събира вода и се получава заблатяване, а в по-високите – тревата изсъхва много по-бързо.
  • Избор на тревна смеска
Изборът на вида тревна смеска зависи от редица фактори – за какво ще се използва терена, интензивността на грижите, които ще полагате за чима, както и мястото им на засяване. Ако теренът, на който ще полагате тревната смеска е сенчест, изберете такава за сянка, а ако се радвате на слънчево изложение – за предпочитане са тревните смески за слънце, тъй като са по-сухоустойчиви.
  • Засяване на тревните смески
След като сте избрали най-подходящата тревна смеска, разпръснете равномерно семената. За предпочитане е това да го направите със сеялка. Обикновено сеитбената норма при тревните смески е 1 кг. за 40 кв. м., но е добре да прочетете указанията на производителя за всеки конкретния вид трева. Покрийте семената с почва и валирайте с валяк, за да се задържат по-добре в почвата.
  • Поливане
Веднага след валирането следва да полеете терена обилно с вода, внимавайки обаче да не отмиете семената от почвата.  Докато тревата достигне височина 10 см, поливането трябва да е редовно, 1 или 2 пъти на ден. Едва след второто косене вече може да преминете в режим на поливане според сезона и климата на района.
  • Косене и поддържане на тревния чим
Красивият тревен килим изисква грижи и постоянство. За период от около 10-20 дни новозасятата трева израства, сгъстяването й обаче отнема около 5-6 месеца. Правилното косене е от решаващо значение за поддържането на чима. Първата коситба се прави, когато тревата стане около 10-15 см., след което се поддържа на около 5-6 см. Ако все пак сте я оставили да расте по-вече от необходимото, имайте предвид че когато окосите наведнъж по-голяма част от тревната маса, отнемате и голяма част от хранителните й вещества. Ето защо навременното косене е важно, за да не причинявате стрес, който да предизвика пожълтяване на тревата. В случай, че все пак ви се наложи едно такова интензивно косене, не забравяйте за наторяването след това, така ще набавите нужните хранителни микроелементи.